Werken in de regio Roermond

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Beleidsadviseur Groen, Natuur en Landschap

Werkgever:Gemeente Roermond
Plaats:Roermond

Oorspronkelijke vacature omschrijving:

(HR21: Medewerker Ontwikkeling II) 36 uur per week

Ben je een ondernemende en verbindende beleidsmedewerker met een goede dosis lef? Hou je van dynamiek en spreek je de taal van de overheid én van de inwoner? Ben je altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden en durf je af te wijken van de gebaande paden om dingen voor elkaar te krijgen? Dan zoeken wij jou!

Waar ga je werken?

Roermond is de stad van Ontmoeting, Verbinding en Samenwerking. Een historische stad voor jong en oud, die zorgt voor elkaar, met een bloeiende economie in retail, leisure en industrie, en samen werkt aan duurzame ontwikkeling. Als regenboogstad staan wij voor een inclusieve samenleving. Dit diverse karakter vinden wij ook belangrijk in onze eigen organisatie. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en mogelijkheden van de gemeente Roermond. Hiermee willen wij optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive om Roermond steeds mooier te maken. Welke bijdrage wil jij leveren aan os Remunj?

Wij zijn een organisatie die opgavegericht werkt. Dit betekent dat je een blik hebt die naar buiten is gericht, denkt vanuit de inwoners en bent gefocust op het snel opleveren van werk dat échte waarde heeft voor de samenleving. Het liefst nodig je de inwoners, partners etc. uit om mee te werken aan de opgaven die ertoe doen! Hierbij ben je continu op zoek naar manieren om nog sneller grote opgaven om te zetten naar kleine stukjes werk die snel opgeleverd kunnen worden.

Wat ga je doen?

 • Het ontwikkelen van tactisch en strategisch beleid gericht op groen, natuur en landschap. Voorbeelden hiervan zijn de groenvisie, boombeleid en het meerjaren uitvoeringsprogramma groen;
 • Het actief uitdragen, vertalen en implementeren van beleid en de integrale afstemming hierover met andere (uitvoerende) clusters. Je zorgt voor uitvoering van het beleid samen met interne en externe partners. Je werkt ook als intern ambtelijk opdrachtgever;
 • Het definiëren van randvoorwaarden en kaders op basis van visies, beleidsstukken en maatschappelijke ontwikkelingen voor de uitvoering van (ruimtelijke) projecten, stedelijke in- en uitbreidingen en stedelijke vernieuwing;
 • Ook participeer en adviseer je ook in andere beleidsterreinen en opgaves. Je participeert, initieert en adviseert over ruimtelijke gebiedsontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de energietransitie-opgave;
 • Je coördineert en legt verbanden binnen zowel de afdeling Ontwikkeling Opgaven als ook daarbuiten. Je werkt nauw samen met de clusters beheer openbare ruimte en projecten omgeving, je draagt actief bij aan deze samenwerking, bijvoorbeeld door interne integrale groen-overleggen te initiëren;
 • Het signaleren en coördineren van (maatschappelijke)ontwikkelingen en het vertalen hiervan in voorstellen, visies en uitvoeringsprogramma’s;
 • Het betrekken van bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen, zoals natuur- en milieuverenigingen. Ook ben je ambtelijk secretaris van het Roermonds Natuur en Milieu Overleg (RNMO);
 • Je levert input voor de P&C cyclus, adviseert over politieke vraagstukken, je weegt belangen af en geeft uitvoering aan bestuurlijke besluitvorming;
 • Je neemt deel in regionale overleggen en je bereidt bestuurlijke overleggen voor. Je draagt actief bij aan de regionale samenwerking en legt verbanden binnen de organisatie maar ook met andere (regionale) partijen.

Wat verwachten wij?

 • Je hebt ruime ervaring met betrekking tot beleidsontwikkeling op het gebied van groen, natuur en landschap zodat je direct zelfstandig aan de slag kunt gaan;
 • Je hebt een brede kijk op het beleidsterrein groen, natuur en landschap en bij voorkeur nog breder op het fysieke domein. Je kunt vraagstukken integraal benaderen en afwegen en wordt enthousiast van opdrachten buiten je werkveld. Kennis van beheer en ontwikkelingen in de openbare ruimte is een pré;
 • Je beschikt over een aardige portie politieke sensitiviteit en hebt inzicht in én ervaring met bestuurlijke processen en bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent analytisch en beschikt over reflecterend vermogen, je kunt belangen goed afwegen;
 • Je bent ondernemend, vindingrijk en nieuwsgierig. Ook heb je het nodige lef en de moed om deze rol aan te gaan. Je hebt een sterk communicatief en adviserend vermogen, en weet op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie de juiste snaar te raken;
 • Je bent een verbinder en weet op die manier zowel intern als extern het maximale resultaat te behalen. Daarmee ben je ook een natuurlijke sparringpartner voor collega’s;
 • Je weet goed wanneer wat opgeleverd moet worden en bent dus sterk in regisseren en organiseren. Hierbij signaleer je kansen, krijg je dingen voor elkaar en ben je in staat om besluiten om te zetten in concrete werkzaamheden. Je bent hiertoe in staat omdat je weet wat er speelt in de samenleving, je makkelijk contact legt, je beseft dat je een onderdeel van een netwerk bent en streeft naar participatie waar mogelijk;
 • Je denkt en handelt wendbaar. Dat betekent dat je manieren vindt om sneller en flexibeler in te spelen op de context en de situatie. Je verkent hierbij nieuwe werkwijzen en past innovatieve concepten toe;
 • Je durft grenzen op te zoeken en laat je je bij tegenslag ook niet snel uit het veld slaan. Sterker nog, deze maak je bespreekbaar en je probeert hiervan te leren: met het team, de organisatie, en persoonlijk;
 • Je hebt minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding.

Wat kan je van ons verwachten

 • Een plek in een gedreven en enthousiast team, waar samenwerking vanzelfsprekend is;
 • Een organisatie (en cluster) in ontwikkeling met ruimte voor en behoefte aan jouw input;
 • Een salaris van maximaal € 5372,- (schaal 11) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (peildatum 1/4/2022). Inpassing in aanloopschaal 10 is mogelijk als de medewerker de functie nog niet volledig en volwaardig kan uitoefenen;
 • Goede arbeidsvoorwaarden o.a. uitloopschalen, ICT voorzieningen, reiskostenvergoeding en IKB. Het IKB bedraagt 17,05% van je bruto jaarsalaris en kun je inzetten voor bijvoorbeeld de inkoop van extra vrije dagen.
Kom je bij ons werken?

Solliciteer dan vóór 5 september via de solliciteer-knop. Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag en maakt deel uit van de selectieprocedure. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang. De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdagochtend 9 september. We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. Je bent niet verplicht om je geboortedatum, geboorteplaats en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Vragen?

Wil je nog verdere informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met:

 • Marijn Jansen, Clustermanager Ontwikkeling Opgaven, telefoonnummer: +31 6 22543760
 • Ruben Nohlmans, Corporate Recruiter, telefoonnummer: +31 6 21672047